قطع کتاب و مجله

/
قطع وزیری و رحلی چیست:قطع مجلات و کتابها در ایران در اند…