طراحی یونفرم مجله - فرم کلی نشریه

طراحی یونیفرم مجله (فرم کلی مجله)

[تعداد: 1    میانگین: 5/5]

طراحی یونیفرم مجله– جهت انجام صفحه آرایی مجله، بیشتر از هر چیز تهیه فرم کلی یا اصطلاحا یونیفرم نشریه مهم است. ثبات یونیفرم نشریه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، چرا که نشانگر وجود برنامه‌ریزی و نظم در مدیریت مجله بوده و به زبانی دیگر نشانگر هویت مجله است که در جذب و حفظ مخاطبان تاثیر بسزایی دارد.

در بحث صفحه آرایی، بازاریابی و فروش نیز بسیار حائز اهمیت است، در صورتی که در طرحهای دیگر مانند بسته‌بندی و بروشور این ویژگی به این صورت ممکن است وجود نداشته باشد. بنابراین مقبولیت فرم کلی مجله به فروش بیشتر آن می‌انجامد.

در زمینه طراحی پوستر، ممکن است مخاطب آن را بپسندد یا نپسندد، یا در طراحی بسته‌بندی نیز همینطور، ممکن است آن کالا به فروش برود یا نرود و میزان مقبولیت آن قابل شناسایی نخواهد بود. اما در مورد بحث مجله، در صورتی که در یک شماره فروش کمی داشته باشد، ادامه ی کار نشریه و شماره های بعدی آن نیز تحت تاثیر قرار گرفته و ممکن است مخاطبان خود را از دست بدهد. بنابراین اهمیت هویت و ثبات فرم کلی نشریه دوچندان شده و تداوم یونیفرم مجله و عادت بصری مخاطب به آن از نکات مهمی هستند که می تواند پایه های مالی نشریه را مورد تاثیر قرار دهد.

استواری و تداوم در فرم نشریه همچنین از ویژگی های بارز مجلات فنی است. مخاطبان اینگونه نشریات معمولا افراد جدی‌تری مانند مهندسان هستند. لذا طراح مجله باید در ستون‌های صفحات مجله هماهنگی بین نوشته و عکس‌ها را رعایت کرده و از طراحی های پیچیده و محاسبه شده (مانند مجله های زرد) پرهیز کند.

حتما بخوانید  ریز نقش ها در صفحه آرایی مجلات و مطبوعات

طراحی یونفرم مجله - فرم کلی نشریه

وظائف اساسی صفحه آرایی کتاب یا مجله

عبارتند از:

  • اطلاع رسانی
  • جلب توجه مخاطب
  • سرگرم سازی (یا بازیگونگی  Gamification)
  • و در نهایت آگاهسازی

منبع: رنگ و گرافیک در مطبوعات، بهروز موسویطراحی یونفرم مجله - فرم کلی نشریه