نمونه کار دیگری طراحی جلد کتاب

کتاب خانه ای ایمن در برابر امواج (اتود دوم)

نویسنده یا کارفرما: جناب آقای مهندس زینلی

طراح جلد: آقای مهدی الوندی

[تعداد: 1    میانگین: 5/5]