طراحی جلد کتاب

نمونه کار طراحی جلد کتاب

کتاب خانه ای ایمن در برابر امواج

نویسنده یا کارفرما: جناب آقای مهندس زینلی

طراح جلد: آقای مهدی الوندی

طراحی جلد کتاب

[تعداد: 2    میانگین: 5/5]