طراحی سایت شخصی گزارشات و تحلیل های ایرج پورنصیری

gnceo.ir

این سایت شخصی جهت اعضای هیئت مدیره ارگان ها و سازمان ها کاربرد دارند تا ضمن ارائه گزارش به اعضای سازمان به تحلیل های شخصی اوضاع رشته تخصصی خود در استان خود بپردازند.

 سیستم مدیریت محتوا این سایت وردپرس بوده و به راحتی قابل مدیریت می باشد. این گونه سایت ها جهت هنرمندان، ورزشکاران، مهندسان، پزشکان و دیگر افراد کاربرد بسیار دارد تا به معرفی کارهای خود بپردازند.

قابل ذکر است که طراحی سایت جهت افراد مشهور و هنرمندان توسط آرنگ  رایگان خواهد بود

جهت اطلاع بیشتر از شرایط طراحی سایت با ما در ارتباط باشید