نوشته‌ها

مراحل چاپ، آفست و لیتوگرافی مجله در چاپخانه (فیلم)

در این جا فیلم مراحل آفست مجله در چاپخانه را مشاهده می فرمایید:
 دستگاه چاپ چهار رنگ را در عکس زیر مشاهده می فرمایید
دستگاه چاپ چهار رنگ
میز نظارت بر چاپ در محل چاپخانه:
img_20170624_114326
پس از چاپ فرمهای چاپ شده به صورت زیر دسته بندی می شوند تا آماده برش و تا خوردن شوند:
دسته بندی فِرمهای چاپ شده
 فیلم و عکس ها مربوط به چاپخانه خجسته می باشد