[تعداد: 1    میانگین: 5/5]

صفحه آرایی،پلی بین نویسنده و خواننده، نسرین بنیادي، فصلنامه رسانه، شماره ۱، بهار ۱۳۶۹، صفحه ۴۶ تا ۴۸

جهت مشاهده بقیه صفحات این مقاله روی عکس زیر کلیک کنید و صفحات دیگر را با فلش های چپ و یا راست ملاحظه بفرمایید

حتما بخوانید  رنگ و گرافیک در صفحه آرایی مطبوعات